Wk?ady barkowe

Linia barków charakterystyczna dla naszej odzie?y wierzchniej – pocz?wszy od kurtek casual, poprzez damski blezer, klasyczn? m?sk? marynark?, a? po p?aszcze – stanowi istotny element stylu i designu.

Wk?ady barkowe s? nie tylko elementem konstrukcji, lecz, co równie? bardzo istotne, nadaj? odzie?y kszta?t. Aby te dwa zadania mog?y uzupe?nia? si? w sposób optymalny, konieczne s? wiedza i do?wiadczenie oraz du?a znajomo?? technik projektowania i produkcji. 65 lat do?wiadczenia w zakresie wychodzenia naprzeciw najró?niejszym wyzwaniom mody oraz dog??bna wiedza o w?a?ciwo?ciach materia?ów i mo?liwo?ci ich stosowania stanowi? podstaw? koncepcji i produkcji wk?adów barkowych helsa.

Nast?pny produkt